Autori

Nemanja Rotar | Veseljko Koprivica | Milovan Glišić

Stevan Pešić | Dražan Gunjača | Bosiljka Pušić

Prota Mateja Nenadović | Ivan Balenović | August Šenoa

Vladimir Arsić | Raša PopovPetar Vorobjev | T.H. Grejč | Dragana Abramović

 Vladimir Jokić | Srđan Stojiljković | Slobodan Ćurčić | Vujica Ognjenović

 Mihal Ramač | Ema Piroška Matić | Ivana Brlić Mažuranić

Dragoslav Simić | Milan Petrović | Stevan Sremac

 Magda Bošan Simin | Nevena Simin |Sava Damjanov

Enes Halilović | Duško Domanović | Rastislav Durman

Dobrilo Nenadić | Nebojša Simin | Ivan Balenović

Srđan Stojiljković

Opširnije o svim autorima pogledajte na sajtu www.e-knjige.org